• 7ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Μαγειρικής και Ζαχαροπλαστικής Τέχνης με συμμετοχή βαλκανικών Χωρών (Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 2011).

Επιστροφή